DỰ ÁN

Bệnh viện quân y 7A

Bệnh viện quân y 7A

5 thang máy  NIPPONLIFT VIETNAM

1 thang 750kg, 7 điểm dừng, 90m/p

2 thang 1350kg, 7 điểm dừng, 90m/p

2 thang 1500kg, 7 điểm dừng, 90m/p