DỰ ÁN

ks Hoàng Lộc, TP Buôn Mê Thuột

6 Thang máy 1150kg,7 stop, 1,5m/s

2 Thang máy 1250kg,7 stop 1m/s

0901 756 020