DỰ ÁN

Chợ Hải Sơn- Bà Rịa

 

3 thang máy  NIPPONLIFT VIETNAM

1 thang 750kg, 5 điểm dừng, 60m/p

2 thang 450kg, 5 điểm dừng, 30m/p

0901 756 020