DỰ ÁN

VNPT Tân Bình, kcn Tân Bình

2 THANG MÁY 9 STOP,630KG, 90M/P ĐIỀU KHIỂN ĐÔI

0901 756 020