DỰ ÁN

40 NGUYỄN VĂN SANG- TÂN PHÚ

1 THANG 630KG, 7 STOP- 60M/P

0901 756 020