DỰ ÁN

22 PHỔ QUANG, P2, TÂN BÌNH

Cải tạo 1 thang schindler 630kg, 7 stop, 1m/s

1 thang tải thức ăn 300kg, 7 stop, 0,5m/p

0901 756 020