DỰ ÁN

14 Trần quý cáp, Bình Thạnh

1 thang máy tải khách 320kg, 5 stop, 60m/p

0901 756 020