DỰ ÁN

179/28 Đường Trục, Bình Thạnh

1 Thang 630kg, 5 stop, 60m/p

Căn hộ dịch vụ

0901 756 020