DỰ ÁN

191-193 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp

1 thang 630kg, 7 stop, 90m/p

0901 756 020