DỰ ÁN

Nhà Máy Đức Long Gia Lai- KCNC Q9

1 thang tải hàng 1500kg, 3stop, 30m/p

1 thang tải khách 630kg, 3 stop, 60m/p

0901 756 020