DỰ ÁN

KDC Mới Thái Thị Nhạn, Quận Tân Bình

-1 thang 450kg, 5 stop, 60m/p. MR

0901 756 020