DỰ ÁN

THÁI THỊ NHẠN, P10 TÂN BÌNH

-1 thang 450kg, 5 stop, 60m/p

0901 756 020