DỰ ÁN

125 Quách Đình Bảo, Quận Tân Phú

1 thang máy 450kg, 5 stop,1m/s MRL

0901 756 020